Видеоконференцията – живото общуване от разстояние

Днес видео конференцията се смята за най-добрия вариант при организиране на качествено общуване от разстояние. Вие още не ползвате този начин на общуване? На този сайт можете да се запознаете с преимуществата на видеоконферентните връзки, както и с продуктите и решенията, които предлагаме.

Информационна сигурност - мит или реалност


Има толкова неща, които ежедневно правим в Интернет: резервираме самолетни билети организираме ваканции, осъществяваме банкови трансфери, ежеседмично пазаруваме онлайн. В дома ни вече може да се влезе не само през вратата. Затова и трябва да защитим своя онлайн свят - нашия и на цялото ни семейство.

Обединени комуникации - глас, присъствие и още нещо


Нуждата от качествено решение за комуникация нараства експоненционално с разширяването на бизнеса. В стремежа си да се доближат до своите клиенти фирмите откриват офиси, приемни и клонове, където персоналът трябва постоянно да бъде във връзка с централното звено, за да може да върши адекватно работата си.

Информационни технологии - или как нещата да работят заедно

В днешния обвързан свят ролята на фирмите, занимаващи се със системна интеграция, както и на инженерите в тази област става все по-важна – проектират се и се разработват все повече системи, които трябва да бъдат свързани заедно. Това е предизвикателство, с което ние можем да се справим!


Защото можем!