Компютел е бързо развиващ се и успешен
системен интегратор

Вече 15 години в основата на фирмената ни философия стои човекът – клиент, служител и партньор. При нас работят компетентни и високо квалифицирани специалисти, които могат да затворят цялостния цикъл от планирането до завършването на проекти за интегриране на пълно оборудване на различни по големина и структура фирми и организации.
Стремежът на екипа на Компютел е да осигури на всичките си клиенти следните конкурентни преимущества:

 •  Достъп до най-модерните технологии – осигуряваме директен източник на информация за най-новите технологични иновации и ИТ продукти, които имат приложение в България.
 •  Проектиране, планиране и изграждане на инфраструктури – консултираме Ви как по най-ефективен начин да използвате комуникационните технологии, мрежовата топология, развитието на Интернет и еволюцията в телекомуникационната индустрия за Вашите инфраструктурни нужди.
 •  Развитие на бизнеса – работим съвместно за оптимизацията на разходите Ви за информационни ресурси, за да развивате и управлявате бизнеса си по-добре.

За да изграждаме печеливши партньорства в България работим с най-добрите производители в световен мащаб.

   
Осигуряваме защитата на:

 • чуждестранни представителства
 • медии
 • банки
 • производители

и на голяма част от населението
       

PANDA SECURITY BULGARIA
e специализирана в изграждането на системи за информационна сигурност. Като изключителен представител осигуряваме решения, базирани на иновационните технологии на водещия европейски производител и доставчик на решения за сигурност.

КОМПЮТЕЛ ИНТЕГРА  
е ориентирано към корпоративни клиенти. Предоставяме консултантски услуги и комплексни решения за изграждане и оптимизиране на мрежова инфраструктура. Осигуряваме бърза, надеждна и икономически ефективна комуникационна среда.
 

КОМПЮТЕЛ СЕРВИЗ
е синоним на компетентно и адекватно техническо обслужване. Предлагаме техническата поддръжка и системната помощ. Това за нас означава не само професионален подход, а и взаимно доверие - гаранция за дълготрайни партньорски отношения.

Партньори
 
◦Microsoft Certified Partner
◦Cisco SMB Select Partner
◦IBM Member
◦3CX Preferred Partner
◦Intel Channel Partner
◦Дилър на продуктите на Lenovo, Toshiba, Acer, Asus, HP, Dell, Sony, Konica Minolta, LifeSize, и др.


Ръководството на КОМПЮТЕЛ декларира следната политика по качество:

 • Стремеж към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги.
 • Точно и в срок изпълняване на договорите със своите клиенти при акуратно спазване на изискванията в съответствие със Системата за управление на качеството.
 • Анализите от резултатите на процесите на управление, както и обратна връзка от клиентите са изисквания към цялостната дейност на фирмата.
 • Постоянен стремеж към превръщане на повечето клиенти в „лоялни” при движението им по схемата:

Случаен клиент -> Постоянен клиент -> Лоялен клиент